اجزای داخلی گیربکس

اجزای داخلی گیربکس

اجزای داخلی گیربکس
به طور کلی گیربکس یا جعبه دنده به دستگاهی اطلاق می شود که داری اجزای داخلی زیر باشد:

اجزای داخلی گیربکس

اجزای داخلی گیربکس
به طور کلی گیربکس یا جعبه دنده به دستگاهی اطلاق می شود که داری اجزای داخلی زیر باشد:

 شفت ورودی ( خروجی از کلاچ )
 شفت خروجی ( تمام دنده ها به طور هرز روی آن قرار دارند )
 برنجی ( هم دور کننده دور دو چرخ دنده برای تعویض دنده )
توپی ( کشویی روی آن حرکت رفت و بگشتی میکند )
کشویی ( به دنده ها قفل می شود و موجب تعویض دنده می شود )
ماهک ( حرکت دسته دنده را به کشویی می دهد )
محور زیر ( محوری است که دنده ها روی آن پرس شده اند )
 چرخ دنده های ۱ و ۲ و ۳ ( دنده ۴ چرخ دنده ندارد )
 برنجی ( هم دور کننده دور دو چرخ دنده برای تعویض دنده )
قدرت پس از ورود به گیربکس توسط شفت زیر به محور اصلی انتقال میابد در این موقع هر دنده ای که با کشویی مربوطه خود قفل باشد قدرت خود را از جعبه دنده خارج می کند . روغن مورد استفاده جعبه دنده های معمولی واسکازین نام دارد و غلظتی به مراتب بالاتر از سایر روغن های اتومبیل دارد ( حدود ۸۰ تا ۹۰ ).

 


ارسال نظر درباره این موضوع